* İçel Koleji Muhasebe Birimi, Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirir.İlgili yasalara göre tüm çalışanların özlük haklarının tam ve zamanında karşılanmasını sağlar.

* Gelir ve gider bütçesini oluşumu.

* Çek, senet, banka ve nakit akışını sağlar.

* Öğrenci cari hesaplarını takip eder, fatura düzenini sağlar.

* Resmi kurum ve kuruluşlara, yasalar ile belirlenmiş olan bildirimleri ve yazışmaları yapar.