*İçel Koleji Muhasebe Birimi, Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirir.İlgili yasalara göre tüm çalışanların özlük haklarının tam ve zamanında karşılanmasını sağlar.
* Gelir ve gider bütçesini oluşumu.
* Çek, senet, banka ve nakit akışını sağlar.
* Öğrenci cari hesaplarını takip eder, fatura düzenini sağlar.
* Resmi kurum ve kuruluşlara, yasalar ile belirlenmiş olan bildirimleri ve yazışmaları yapar.