OkulNET Ölçme – Değerlendirme modülünün amacı, eğitimde tam öğrenmeye yönelik uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde okul karar – destek mekanizmasına sunmaktır.
Bu amaç doğrultusunda OkulNET Ölçme Değerlendirme alanına pek çok yenilik getirmiştir.
Okul yönetimi ile bütünleşik yapısı sayesinde ölçme Değerlendirme modülü kullanıcıları aslında alanlarında olmayan birçok tanımlamalardan kurtularak zaman kazanacak, orantılı olarak iş konsantrasyonları artarak verim artışı sağlanacaktır.
Soru bankası ile bütünleşik olduğu için yine uzun süren işlemlerden krtulmanızı ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır.
Değerlendirme işlemi uluslararası SCORM-QTI standardında geliştirildiği için benzer standartlarda yazılmış tüm soruların sistem tarafından kullanılabilmesi sağlanmıştır.