+90 324 327 99 00 info@icelkoleji.com

Vizyonumuz


İlkelerine bağlı, öz benlik duygusu gelişmiş,

Çevresiyle olumlu iletişim kurabilen,

Evrensel ve milli değerleri benimseyen,

Lisanına ve lisan öğrenimine önem veren,

Kültürel ve ahlaki değerlerine önem veren,

Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen,

Liderlik özelliği taşıyan,

Estetik değerlere sahip,

Jenerasyon olarak hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip,

İlgi , istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime ve hayata iyi bir şekilde hazırlanmış,

GÜNÜMÜZ AYDIN BİREYLERİNİ YETİŞTİRMEKTİR.

Misyonumuz


Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; öğrenme için her türlü imkanın sağlandığı, evrensel değerlere sahip, teknolojiyi kullanabilen, sosyal ve akademik alanda başarısını kanıtlamış örnek bir kurum olmak.

Mersin İçel Koleji Visyon ve Misyonumuz