• * Kurum kimliği çalışmalarını yürütür.Kurum kimliğinin temel unsurları olan logo, antet gibi materyallerin doğru yerlerde ve doğru ölçülerde kullanımını sağlar.
  • * Çeşitli dernek ve vakıflarla ilişki içerisindedir.Gerekli durumlarda bu kurumlarla işbirliği yoluna gider.
  • * Kurumun hedef kitle ve kamuoyu üzerindeki imajını izler. İmaj ve prestij kaybı durumunda imaj yenileme ve güçlendirme çalışmalarını planlayarak hayata geçirir.
  • * Günlük medya takibini yapar, kurumla ilgili haberleri arşivler. Kurumun etkinliklerini basına ve kamuoyuna duyurur.
  • * Özel günlerde çeşitli kutlama programları organize eder, ödül törenleri hazırlar.
  • * Mezunlar Derneği ile koordinasyon içinde çalışır. Mezunlarla ilgili çeşitli aktivitelerin organizasyonundan sorumludur.