Vizyonumuz

  • İlkelerine bağlı, öz benlik duygusu gelişmiş,
  • Çevresiyle olumlu iletişim kurabilen,
  • Evrensel ve milli değerleri benimseyen,
  • Lisanına ve lisan öğrenimine önem veren,
  • Kültürel ve ahlaki değerlerine önem veren,
  • Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen,
  • Liderlik özelliği taşıyan,
  • Estetik değerlere sahip,
  • Jenerasyon olarak hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip,
  • İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime ve hayata iyi bir şekilde hazırlanmış,

GÜNÜMÜZ AYDIN BİREYLERİNİ YETİŞTİRMEKTİR.

Misyonumuz

Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; öğrenme için her türlü imkanın sağlandığı, evrensel değerlere sahip, teknolojiyi kullanabilen, sosyal ve akademik alanda başarısını kanıtlamış örnek bir kurum olmak.

 

Başlat
Nasıl yardımcı olabiliriz?