• Kayıt görüşmeleri ve okul tanıtımı-kayıt alma İletişim, organizasyon, reklam, tanıtım, yazılı ve görsel basınla ilişkiler, imaj izleme vb alanlarda kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda çalışmalar planlar ve bunların uygulanma aşamalarını gerçekleştirir.
 • Halkla İlişkiler Birimi, kalite güvence sisteminin yönetiminden sorumludur. Sistemin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlar.
 • Kurumun felsefesi ve hedefleri doğrultusunda kurum içi ve dışı iletişimi sağlar. Kurum hakkında çalışanları ve kamuoyunu bilgilendirir.
 • Kurumun hedef kitlesi içerisinde grupları göz önünde bulundurarak, bu grupların ihtiyaçlarına uygun panel, konferans, seminer, söyleşi, gezi, sergi ile çeşitli bilimsel, kültürel ve sportif aktiviteler düzenler.
 • Kurum bünyesinde yer alan tüm konferans, sergi ve toplantı salonlarının kullanımından sorumludur.
 • Kurum tanıtımı ile ilgili görsel ve basılı tanıtım malzemelerinin metin, tasarım, baskı ve dağıtım aşamalarını gerçekleştirir. Gerekli görüldüğünde bu dokümanların güncelleştirilerek yenilenmesini sağlar.
 • Kurum kimliği çalışmalarını yürütür.Kurum kimliğinin temel unsurları olan logo, antet gibi materyallerin doğru yerlerde ve doğru ölçülerde kullanımını sağlar.
 • Çeşitli dernek ve vakıflarla ilişki içerisindedir.Gerekli durumlarda bu kurumlarla işbirliği yoluna gider.
 • Kurumun hedef kitle ve kamuoyu üzerindeki imajını izler. İmaj ve prestij kaybı durumunda imaj yenileme ve güçlendirme çalışmalarını planlayarak hayata geçirir.
 • Günlük medya takibini yapar, kurumla ilgili haberleri arşivler. Kurumun etkinliklerini basına ve kamuoyuna duyurur.
 • Özel günlerde çeşitli kutlama programları organize eder, ödül törenleri hazırlar.
 • Mezunlar Derneği ile koordinasyon içinde çalışır. Mezunlarla ilgili çeşitli aktivitelerin organizasyonundan sorumludur.
Başlat
Nasıl yardımcı olabiliriz?