ÖZEL İÇEL KOLEJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Öğrenci yaşamında akademik açıdan bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim dönemleri içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini ve çevresini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.Kısaca önleyici rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.Önleyici rehberlik hizmetlerinin temel amacı grup üyelerinin duygusal rahatsızlık veya sıkıntılarının tekrarını azaltmak ve duygusal dayanıklılığı artırmak. Temel yaşam becerilerini öğretmek; önleme çalışmaları kişisel iyilik halini artıracak, bireylerin yaşadıkları, öğrendikleri ve çalıştıkları çevreleri iyileştirecek değişimleri içine almaktadır. Yaptığımız önleme çalışmaları öğrencilerin gelişim dönemleri ya da çevre koşulları doğrultusunda karşılaşabilecekleri risk durumlarına yönelik güçlendirme amacıyla yapılır.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, çocuklarımızın kendi potansiyellerini kullanırken aynı zamanda çevresiyle de uyum içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olan profesyonel bir süreçtir. Veli ve öğrencilerle yapılan birebir görüşmeler onları daha yakından tanımamıza olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin yaşadığı eğitim öğretim ortamına uyum sağlayabilmesi, kendilerini tanıyabilmeleri, kabul etmeleri, sosyal becerileri kazanabilmeleri, sağlıklı kararlar alabilmeleri, kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edebilmesinin sağlanması ve yeteneklerini fark edebileceği ortamların oluşturulması, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimizce sürdürülmektedir.

Psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarımız her sınıf kademesinde düzenlenmekte olup bireysel görüşmeler, oryantasyon çalışmaları, grup etkinlikleri, geziler, bültenler, seminerler, bilgilendirme toplantıları, test ve envanter uygulamaları aracılığıyla yapılmaktadır.

Başlat
Nasıl yardımcı olabiliriz?