OkulNET Ölçme – Değerlendirme modülünün amacı, eğitimde tam öğrenmeye yönelik uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde okul karar – destek mekanizmasına sunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda OkulNET Ölçme Değerlendirme alanına pek çok yenilik getirmiştir.

Okul yönetimi ile bütünleşik yapısı sayesinde ölçme Değerlendirme modülü kullanıcıları aslında alanlarında olmayan birçok tanımlamalardan kurtularak zaman kazanacak, orantılı olarak iş konsantrasyonları artarak verim artışı sağlanacaktır.

Soru bankası ile bütünleşik olduğu için yine uzun süren işlemlerden kurtulmanızı ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır.

Değerlendirme işlemi uluslararası SCORM-QTI standardında geliştirildiği için benzer standartlarda yazılmış tüm soruların sistem tarafından kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Amacı eğitim sürecini izlemek olduğu için bir dönemlik yada bir yıllık değil, bir öğrencinin ilköğretim 4. sınıftan lise son sınıfa kadar öğreniminin takip edilmesini sağlamaktadır.

İletişim, hız ve tasarruf avantajları vardır. (Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz raporlar anında ilgili kullanıcılar tarafından OkulNET panellerinde görülmekte, bu sayede kağıt akışı ve sarfiyatı önlenmekte ve bilgi iletişimi kesin ve hızlı olarak sağlanmaktadır).

Tüm işlemler internet üzerinden yer ve zamandan bağımsız şekilde yapılmaktadır.Hazırlanan soruların internet üzerinden görüntülenmesi ile objektiflik ve aynı eğitim kurumu içerisinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
Eğitim süreçlerinin takip edilebilir olmasından dolayı tüm öğrencilerin bire bir durum takibinin yapılması ve yönlendirilmesi sağlanır. Bu sayede, öğrencilerin bilgi haritaları çıkarılabilir ve öğrencilerin tam olarak hangi dersin hangi konusunun hangi hedefindeki bilgilerinin eksik olduğu görülerek, zamanında ve tam olarak desteklenmesi sağlanır.

Başlat
Nasıl yardımcı olabiliriz?