İlköğretim Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü öğretim programları ve Uluslararası Bakalorya – İlk Yıllar Programı (International Baccalaureate Organization Primary Years Program) uygulanmaktadır. Bu sınıflarda MEB’in kazanım, becerileri ve kavramlarının tümü PYP disiplinler üstü temalarının altında ele alınmaktadır. Yapılandırılmış bir öğretim programı yerine ilişkilendirilmiş bir öğretim programı tasarlanmıştır. Böylece dersler arasında bağlantı kurulur ve sorgulama yolu ile gerçekleştirilen öğrenme öğrenciler tarafından içselleştirilir.

Öğrencilerimizin sorguladıkları, öğrendikleri konulara; özel gün ve haftalara uygun inceleme, araştırma ve uygulamaya yönelik geziler düzenlenmektedir.

Öğrencilerimiz araştırmaya yönelik ulusal ve uluslararası projelere katılarak kazanımlarını sunma ve paylaşma olanağı bulurlar.

Başlat
Nasıl yardımcı olabiliriz?