Okulda sağlık hizmetlerinin asıl amacı; tüm bireylerin bedensel ve sosyal açıdan sağlıklı olmalarını sağlamaktır. Okul sağlığı hizmetleri, okul sistemi içerisinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tüm uygulamaları kapsamaktadır. Okul dönemi bireyin yaşam süresi içerisinde önemli bir yer oluşturmaktadır. Bu durum sağlıklı bireyler yetiştirmek açısından şöyle değerlendirilmelidir: Bu çağda, çocuklar sürekli bir büyüme ve gelişme içindedirler. Büyüme çağında alınan koruyucu önlemler hayat boyunca da etkili olur. Okul çağı bilgi alma ve uygulama devresidir. Bu dönemde çocuğa iyi bir sağlık bilgisi verilir ve sağlıkla ilgili doğru davranışlar kazandırılabilire, sağlık konusunda bilinçli bir toplum yetiştirme konusunda önemli bir adım atılmış olur. Çocukların sağlıklı öğrenebilmeleri için bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmaları gerekir. Okul çağındaki çocukların birçoğu için okul, kendi evleri dışında toplu olarak bulundukları ilk yerdir. Öğrencilerin bir arada bulunmaları bulaşıcı hastalıkların artmasını ve hızla yayılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle; öğrencilerin bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgilendirilmesi ve bulaşıcı hastalıklara yakalanan öğrencilerin takip edilmesi gerekir. OKUL SAĞLIK MERKEZİ: Muayenehane şeklinde donatılan merkezimizde okul sağlığı açısından gerekli olan her türlü araç-gereç bulunmaktadır. Sağlık merkezimizde tam gün çalışan bir hemşiremiz görev yapmaktadır. Hasta olan öğrencilerimizin tedavileri bu merkezimizde yapılmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiren vakalar sevk edilmektedir. Sağlığa zararlı alışkanlıkların gelişmemesi için öğrencilere bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. Okul kazalarının önlenmesi ve okulun kazalar açısından emniyetli hale getirilmesi için gerekli planlamalar yapılmaktadır. Okul çağında sık görülen ruhsal sorunlar; davranış bozuklukları ve duygusal bozukluklardır. Bunlara yönelik çalışmalar yürütülmekte ve titizlikle takip edilmektedir. Sağlıklı Çevre Düzenlemeleri: Okul gezileri, gıda ve gıda ile ilgili işlerde çalışanların sağlık kontrollerinin takibi yapılır. İçme suları ve yemekhane den alman yemek numuneleri belli periyotlarla analiz ettirilir ona göre gerekli tedbirler alınır. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş: Okul ortamında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etme ve gerekli koruyucu tedbirleri alarak bu gibi hastalıkları kontrol altına alma, gerekli aşıların yapılmasını sağlama, okuldan aileye ve aileden okula hastalık taşınmasını engelleme gibi çalışmalar yapılır. İlk Yardım: Okulda gerekli ilk yardım eğitimlerinin yapılması ve uygulamaların planlanması sağlanır
Başlat
Nasıl yardımcı olabiliriz?