Güvenli internet kullanımında farkındalık oluşturan, güvenli çevirim içi ağını kuran, öğrenci, personel ve velilerimizin güvenliğini koruyan okulumuz, European Schoolnet desteğiyle, e Safety Bronze Label (Güvenli İnternet Bronz etiketi) almaya hak kazanmıştır. Emeği geçen Anadolu Lisesi Biyoloji öğretmenimiz Tuba Peker Salık’a ve  tüm personelimize teşekkür ederiz.

 

Her geçen gün önemi daha iyi kavranan e-Güvenlik kavramı artık dijital ortamda bireysel güvenlikten öteye giderek, kurumların ve ülkelerin politikalarına dahil olmuştur.

Çevrim içi olarak eSafety Label’ın resmi adresi olan www.esafetylabel.eu üzerinden ulaşılan modül, okullar için Avrupa çapında bir akreditasyon ve destek hizmetidir. eSafety Label, eğitim ve öğrenim deneyiminin bir parçası olarak çevrim içi teknolojiye güvenli erişim için güvenli ve zenginleştirici bir ortam sağlamayı hedeflemektedir.

ESafety Label web sitesi, öğretmenler, okul müdürleri ve bilişim yöneticileri için önemli bir politika oluşturma merkezidir. Okulların kendi çevrim içi güvenliklerini değerlendirdikleri, iyileştirdikleri ve güçlendirdikleri hareket eylem yapısıdır. Okulların kendi çevrim içi güvenlik altyapısını, politikalarını ve uygulamalarını ulusal ve uluslararası standartlara göre gözden geçirmek eSafety Label sayesinde mümkün olmaktadır.ESafety Label Topluluğu, 38 ülkeden yaklaşık 4.000 öğretmen ve Eğitim Bakanlıkları, üniversiteler, Güvenli İnternet Merkezleri gibi irtibat noktalarını bir araya getiren geniş bir ağdır.

Sürekli gelişen bir kavram olarak e-Güvenlik veya “Çevrim içi güvenlik”, kullanıcıların çevrim içi olarak sahip oldukları becerileri, davranışları, eriştikleri içerikleri ve çalıştıkları çevrim içi içeriği kapsamaktadır.

 

Leave a Comment